masjed.dk © Copyright 2014

 

Masjed-E-Taqwa, Søndervangs Allé 47, 8260 Viby J

masjed.dk
Masjed-E-Taqwa
Bidrag til Masjed:

Masjed-E-Taqwa vil være åben i de minutter salah afholdes. Der er også planlagt andre aktiviteter  som  har til hensigt at forstyrke deltagernes viden om islam, sunah, muslimske traditioner og det danske samfund.

Lære om islam, og forsyrke din viden om religionen og samfundet

Aktiviteter

Som muslimer er vi forpligtet at  leve som et godt eksempel af  at være muslim. Vi bor i et ikke-muslimske samfund og derfor er det vigtigt for os at  trive godt  og tjene landet godt.

Som muslim i et ikke-muslimske land

Masjed-E-Taqwa vil gerne stille lokaler til rådighed for fateha cermonien. Du bedes udskrive og udfylde fateha dokumentet og aflevere den til Masjed i god tid.

Hent fateha dokumentet her

Afholdelse af Fatéha

Der vil  blive undervist i Quran og Tajweed. Vi har klasser til forskellige niveuer. Undervisningen er gratis for interesserede. For tilmelding venligst kontakt Masjed-E-Taqwa.

Læs og forstå Quran rigtigt

Masjed er åben i bøntiderne. Der er udvalgt en gruppe af 7 personer som vil stå for åbning af Masjed til de minutter bøn skal afholdes. Inshallah

De daglige Salah (bøn )

En meget smuk religion som desværre er misbrugt på de sidste. Masjed-E-Taqwa vil arbejde for at få ændret de negative syn og imødkomme enhver ris og ros.

Masjed’s rolle ift omgivelserne

De eksterne hændelser

Masjed -E-Taqwa vil forstyrke deltagernes viden om islam og lære dem forstå det sande budskaber af islam. Det er også vores pligt at være et godt billede af vores religion

Masjed’s rolle til oplæring af islam

De interne hændelser