masjed.dk © Copyright 2014

 

Masjed-E-Taqwa, Søndervangs Allé 47, 8260 Viby J

masjed.dk
Masjed-E-Taqwa
Bidrag til Masjed:

Hvad er Islam?

Ordet “Islam” er et arabisk ord som betyder “underkastelse og overgivelse af ens vilje til den Almægtige Gud [1] “. Ordet kommer fra den samme rod som det arabiske ord “salam”, som betyder fred. Til forskel fra de navne som bruges for andre religioner, såsom buddhismen, hinduismen og kristendommen, så blev navnet for religionen Islam åbenbaret af Gud og bærer en dyb åndelig betydning – kun ved at underkaste sin vilje til den Almægtige Gud kan man opnå ægte fred … Læs videre

Om Islam

Muslimerne skal ud over at tro på Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, Dommedag og forud bestemmelsen - overholde nogle religiøse ritualer og forpligtelser, som er fastlagt både i Koranen og i islamisk tradition. Heri fortælles, at Profeten Muhammad har sagt:


Islam er bygget på fem (søjler): At bevidne, at der kun er én Gud, Allah, og at Muhammad er Hans sendebud (shahâda). At forrette bøn (salât), at betale socialskat (zakât), at tage på pilgrimsfærd (hadjdj) og at faste i måneden Ramadan (sawm).


Islam’s fem søjler

Disse forpligtelser påhviler enhver, der har nået skelsår og alder og er ved sin forstands fulde brug. Pilgrimsfærden er dog kun obligatorisk for den, hvis økonomi tillader den - ofte kostbare - rejse.


  1. Shahadah
  2. Salah
  3. Ramadan
  4. Zakat
  5. Hadj